WERKWIJZE

Missie

Als we al een missie hebben, dan is deze: het creëren van “agrarische huiselijkheid” voor de mensen die zich deelnemer weten op onze activiteitenboerderij. Het welbevinden van iedereen proberen we te bereiken door voortdurende aandacht voor de deelnemer, oprechte interesse in het geen hem/haar bezighoudt. Bij het begeleiden van de deelnemer staat betrokkenheid, respect, belangstelling in de deelnemer, aandacht voor autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer centraal. Er wordt op een coöperatieve wijze gewerkt en er is een sfeer waarin de zorgboer(in) en medewerkers samen zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen, voor zaken die beter anders kunnen. Dat vereist een grondig inleven in de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer, zodat adequaat ingespeeld kan worden op het geestelijk-, sociaal- en lichamelijk behoeften patroon van de deelnemer. Werken vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is, kan daarbij behulpzaam zijn.

Visie

Zonder sentimenteel of nostalgisch te worden denken we dat de levenswijze die wordt gekenmerkt door die “agrarische huiselijkheid” er één is die ieder mens in staat stelt gezond te blijven en te worden. Sleutelbegrippen voor die levenswijze zijn rust en regelmaat. Aan de hand van de seizoenen meegaan door de tijd en daar je werkzaamheden/bezigheden op afstemmen. Weten dat er na morgen nog een dag komt levert een intrinsieke rust op die ieder mens in staat stelt de huidige problemen te overzien en aan te pakken. Er is een houding van algemene zorg en persoonlijke aandacht nodig. Een deelnemer voelt zich thuis op de boerderij. Doorzettingsvermogen, idealisme, maar ook realisme en nuchterheid zijn belangrijke eigenschappen. Als zelfstandig ondernemer hebben we het belang hiervan ervaren. Ook de aanwezigheid van sociale vaardigheden, zoals: tact, geduld, hulpvaardigheid en creativiteit zal de begeleiding van de deelnemer makkelijker en prettiger maken. Het kunnen omgaan met confrontaties zal ervoor zorgen dat menselijke relaties en verhoudingen gezond blijven. Het bieden van een positieve instelling en humor maken het geheel compleet.
In deze visie wordt de deelnemer beschouwd als een autonome eenheid. Dat wil zeggen dat men weliswaar drie aspecten kan onderscheiden (geestelijk, sociaal en lichamelijk), maar dat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden. Uitgangspunt is verder dat ieder mens uniek is en een eigen behoeftepatroon heeft dat bovendien in de tijd kan variëren. Activiteiten en werkzaamheden binnen de Activiteitenboerderij proberen we zo op elkaar af te stemmen dat er een samenhang in benaderingswijze ontstaat.