LOGEREN

Naast de dagopvang bieden wij ook logeeropvang aan. We beschikken over 5 logeerplekken. We bieden logeeropvang aan voor 7 dagen per week, in overleg is veel mogelijk.

Het is een bewuste keuze om ook logeeropvang te bieden voor volwassenen en senioren. Juist daar waar de Activiteitenboerderij wordt ingezet ter ontlasting van mantelzorgers kan het heel prettig of noodzakelijk zijn als die ontlasting ook voor een nacht geboden wordt. Zeker als een deelnemer de dag ervoor en/of erna ook gebruik maakt van de zorgboerderij, heeft de mantelzorger helemaal de handen vrij, ook de avond.

Logeren wordt eigenlijk altijd ingezet naast dagbesteding. Meestal is dat aansluitend, de dag ervoor en/of erna. 

Bij het logeren brengen we de avond in gezelschap van elkaar door in de huiskamer, de ruimte die overdag kantine wordt genoemd. We eten gezamenlijk, doen een spelletje of kijken tv. Begeleiding ondersteunt de deelnemers in het naar bed gaan. We hebben de mogelijkheid om te kunnen douchen.

Bij het logeren is er altijd een slaapwacht in het gebouw aanwezig. Dit is een vast gezicht voor de deelnemers omdat het een begeleider van de groep betreft. Indien nodig mag hij/zij natuurlijk altijd wakker gemaakt worden.

Mocht je belangstelling of vragen hebben, neem dan contact met ons op.