HUISREGELS

De huisregels op Activiteitenboerderij Rutgers zijn ontworpen om samenleven zo soepel mogelijk te laten verlopen. Verder vinden we het van belang dat een ieder kan zijn zoals hij / zij is. Dan denken wij dat er afspraken vastgelegd moeten worden vanuit een positieve grondhouding, waarin duidelijk wordt tussen welke grenzen elke deelnemer aan die (mini)samenleving zich mag bewegen.

De huisregels zijn een dynamisch geheel, ook bedoeld om ter sprake gebracht te worden. Dat houdt in dat onze huisregels aangepast kunnen worden door de tijd heen. Ook de implementatie van de Wet Zorg en Dwang op Activiteitenboerderij Rutgers zal misschien aanpassingen noodzakelijk maken.

De huisregels zijn bedoeld voor alle deelnemers en medewerkers, vrijwilligers en stagiaires op Activiteitenboerderij Rutgers. Ze zijn dus algemeen geldend. Daar waar individuele regels en / of -afspraken nodig zijn worden deze in het zorgplan vastgelegd.

Huisregels Activiteitenboerderij Rutgers

Hier vindt u de laatst versie van onze huisregels: