Duurzaamheid

Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van deelnemers, medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

In onze  visie hebben we geschreven:

“Zonder sentimenteel of nostalgisch te worden denken we dat de levenswijze die wordt gekenmerkt door die “agrarische huiselijkheid” er één is die ieder mens in staat stelt gezond te blijven en te worden.

Sleutelbegrippen voor die levenswijze zijn rust en regelmaat. Aan de hand van de seizoenen meegaan door de tijd en daar je werkzaamheden/bezigheden op afstemmen. Weten dat er na morgen nog een dag komt levert een intrinsieke rust op die ieder mens in staat stelt de huidige problemen te overzien en aan te pakken.  “

 Wij denken dat deze onderliggende visie resulteert in een grondhouding ten aanzien van onze missie die als vanzelf het streven naar meer duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen tot gevolg heeft.

Tot nu toe hebben we onze aandacht op de volgende aspecten gericht:

 • Zonnepanelen: we beschikken inmiddels over 76 zonnepanelen die een totale productie van 18.620 Wattpiek genereren, dat moet dan jaarlijks ongeveer 16.500 KWh opleveren.
 • In het kader van CO2-reductie verwarmen we  ons nieuwe dierverblijf met een elektrische CV. In combinatie met de zonnepanelen wordt een klein deel van de benodigde energie groen opgewekt.
 • Individuele Behandeling Afvalwater middels een helofytenfilter, we voeren ons huishoudelijk afvalwater niet af maar reinigen het met een IBA-systeem klasse III, over een volgende stap (hergebruik van het afvalwater) denken we na.
 • We vangen al ons regenwater op ons eigen terrein op, laten het bezinken.
 • Afval scheiding; we scheiden ons geproduceerde afval in de volgende categorieën:
  • Composteren van groenafval
  • Blik
  • Papier
  • Verpakkingen (kunstof)
  • Restafval
 • Ons voormalig biologisch varkensbedrijf heeft geen Skal-licentie meer, toch passen we voor een deel nog de biologische werkwijze toe, dat wil in ons geval zeggen; geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
 • Hoewel het maar een zeer geringe bijdrage betreft produceren we ons voedsel en vlees voor een klein deel zelf. We hebben daartoe een inloopkoeling en -diepvries aangelegd. Van sluiten van de kringloop is geen sprake, dit is een eerste en bescheiden aanzet.
 • Sinds enkele jaren werken we binnen Activiteitenboerderij Rutgers met verschillende software applicaties die bijdrage leveren aan de digitale dossiervorming van cliënten. Op deze manier verminderen we het gebruik van papier aanzienlijk.