EIGEN BIJDRAGE

Voor zowel zorg geleverd binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), als zorg geleverd binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is een eigen bijdrage verschuldigd. Het berekenen en incasseren hiervan wordt uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).  Meer informatie vindt u op de website van het CAK: voor de WMO en voor de WLZ.