Raad van Toezicht

In 2023 is een Raad van Toezicht in het leven geroepen. Vanwege de Wet Toetreding Zorg Aanbieders is het noodzakelijk geworden om op die manier het intern toezicht op de Activiteitenboerderij te regelen.

In de zomer van 2023 is een profielschets voor de leden van de toekomstige Raad van Toezicht vastgesteld en zijn mensen benaderd om zitting te nemen.

We zijn heel gelukkig dat wij de volgende personen bereid hebben gevonden:

  • Mevr. S.M. ( Susanne)  Koelman
  • Mevr. M.C. ( Masja) van Dongen- Westerveld
  • Dhr. W. ( Wijnand) Rigter
  • Dhr. J.H.( Henk) Rougoor

Op 28 november 2023 heeft de eerste bijeenkomst van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Daarin is een eerst aanzet tot statuten gegeven, die in 2024 bij de notaris vastgelegd worden.

Het spreekt voor zich dat het proces om tot een functionerende Raad van Toezicht te komen, nog wel enige tijd en inspanning zal vergen. Wanneer er ontwikkelingen te melden zijn, wordt u op de hoogte gehouden.